PÀGINES WEB INTERESSANTS

2014-09-15 18:26

http://spaceplace.nasa.gov//sp/redirected/

http://www.solarsystemscope.com/

http://www.sunaeon.com/#/solarsystem/

http://www.chronozoomproject.org/#/t55

http://neave.com/es/planetario/

http://www.esa.int/esaKIDSes/Earth.html

LA TERRA DES DE L’ESPAI

(EARTH FROM SPACE)

http://earth.jsc.nasa.gov

PROJECTE TERRA VISIBLE

(VISIBLE EARTH)

http://visibleearth.nasa.gov

VISOR DE LA TERRA I LA LLUNA

(EARTH & MOON VIEWER)

http://www.fourmilab.ch/earthview

ALTRES PÀGINES D’INTERÈS

EL SISTEMA SOLAR

http://www.xtec.es/~sruiz/menusol2.htm

ELS PLANETES

http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/planetes.htm

ASTRONOMIA

http://www.xtec.es/recursos/astronom/

http://astrosabadell.org/cat/5_activitats/grups.asp