PÀGINES WEB I ENLLAÇOS

2015-04-13 10:40

Meteorologia  www.aemet.es

http://tecnotec.es/frescot%2824%29/els__fenmens_atmosfrics.html

FARA UN DIA FRESCOT

http://www.youtube.com/watch?v=62hora8JqK0

http://naturaleseso1.blogspot.com.es/2012/10/una-atmosfera-muy-animada.html

http://tecnotec.es/frescot%2824%29/els__fenmens_atmosfrics.html

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/02latierra/02latierra.htm

PER TREBALLAR AMB ELS ALUMNES

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/index.htm

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/meteoro/index.htm  MOLT BON MATERIAL. PER TREBALLAR SOLS.

Test de l’atmosfera:

http://www.aula2005.com/html/cn1eso/07atmosfera/testatmosfera72.htm

http://www.educaplus.org/climatic/09_mapat_mapalibre.html; molt bona per fer prediccions amb els alumnes.

http://atlasdenubes.com/9.html

http://usuarios.tiempo.com/fotosrayo/PORTFOLIO/index.htm

http://www.xtec.cat/~dsantama/meteo/

www.xtec.cat/~jserrano/

www.xtec.cat/~gbermell/

http://www.xtec.cat/~ftrillo/