LA PREGUNTA DE LA SETMANA. Science question 2

2014-09-28 20:10

2 Why is the Earth a magnet?