PÀGINES WEB INTERESSANTS

2014-09-15 18:26

https://spaceplace.nasa.gov//sp/redirected/

https://www.solarsystemscope.com/

https://www.sunaeon.com/#/solarsystem/

https://www.chronozoomproject.org/#/t55

https://neave.com/es/planetario/

https://www.esa.int/esaKIDSes/Earth.html

LA TERRA DES DE L’ESPAI

(EARTH FROM SPACE)

https://earth.jsc.nasa.gov

PROJECTE TERRA VISIBLE

(VISIBLE EARTH)

https://visibleearth.nasa.gov

VISOR DE LA TERRA I LA LLUNA

(EARTH & MOON VIEWER)

https://www.fourmilab.ch/earthview

ALTRES PÀGINES D’INTERÈS

EL SISTEMA SOLAR

https://www.xtec.es/~sruiz/menusol2.htm

ELS PLANETES

https://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/planetes.htm

ASTRONOMIA

https://www.xtec.es/recursos/astronom/

https://astrosabadell.org/cat/5_activitats/grups.asp